Publications

Danfoss X Energinet: Opsummerede resultater

Her kan du læse resultaterne fra vores samarbejde med Danfoss om at levere systemydelser fra et brintanlæg. Læs om indtjeningspotentialet på systemydelserne FCR, aFRR og mFRR samt de tekniske muligheder for at levere systemydelser med et brintanlæg.

GO TO PUBLICATION

Indflyvning til data publiceret på EnergiDataService

Her kan du finde en samlet intro til data igennem emner og visualiseringer, hvoraf nogle er publiceret på EnergiDataPortalen og Energinets hjemmeside. Publiceringen er et alternativ til at skulle bladre igennem datasæt på EnergiDataService, og indeholder link til de relevante datasæt.

GO TO PUBLICATION

Detailmarkedsrapport

Detailmarkedsrapporten indeholder energidata fra Datahub og eksisterer for at understøtte den generelle transparens i elmarkedet. Alt bagvedliggende data er opdateret d. 12. i hver måned. Ønsker til fremtidigt indhold i rapporten kan sendes til: energidata@energinet.dk

GO TO PUBLICATION

Oversigt over forbrug af mFRR (balanceudligning)

Rapporten viser forbrug af mFRR reserver på dagsbasis i Øst- og Vestdanmark og sammenligner det totale behov på tværs af de to prisområder. Det er muligt at vælge hvilken måned man ønsker at se forbruget for. Data opdateres hver dag kl. 11.

GO TO PUBLICATION

Systemydelser

Appen viser indkøbte systemydelser for hele sidste måned. Man kan derefter vælge, hvilke datoer man gerne vil se data for. Til sidst kan den valgte data downloades enten som en csv- eller excel-fil. Se systemydelser fra Energi Data Service her: https://edssystemydelser.azurewebsites.net

GO TO PUBLICATION